Gi?i pháp Th?ng nh?t dành cho B?o m?t và Hi?u n?ng trên PC

腾讯nba会员:T?i v? ph?n m?m Ch?ng vi-rút và T?i ?u h? th?ng mi?n phí

virus scan screenshot
H? tr? ??y ?? Windows 10

??n gi?n nh?ng m?nh m?

 • B?O V?
 • T?NG T?C ??
 • D?N D?P

Chúng t?i chính là B?o m?t

Tích h?p các c? ch? ch?ng vi-rút ?? ?o?t gi?i th??ng c?a 360 Cloud Scan Engine, 360 QVMII AI Engine, Avira và Bitdefender ?? cung c?p cho b?n kh? n?ng b?o v? và phát hi?n vi-rút t?i ?u.

Multiple antivirus engines

Kho V? Khí Ch?ng L?i Ransomware (M? ??c T?ng Ti?n)

B?o v? t?i ?u các tài li?u c?a b?n

 • Phát Hi?n Theo Th?i Gian Th?c

  C?ng ngh? ?ám may phát h?n các bi?n th? Ransomware m?i nh?t theo th?i gian th?c

 • Ch?n Th?ng Minh

  Kh? n?ng giám sát hành vi m?t cách th?ng mình nh?m phát hi?n b?t k? hành vi ?ánh c?p tài li?u

 • Ph?n M?m B?o V? Tài Li?u

  T? ??ng sao l?u tài li?u c?a b?n tr??c khi tài li?u b? l?c l?i

Ng??i dùng và s? còn h?n th? n?a

“ The future of antivirus is here ”

So sánh và l?a ch?n s?n ph?m phù h?p v?i b?n

360 Total Security Essential
T?i V?
360 Total Security
T?i V?
360 Total Security Premium
S? h?u ngay

Di?t vi rút &ph?n m?m ??c h?i

Anti-Ransomware new

 • 360 Cloud Engine
 • 360 h? th?ng s?a ch?a
 • 360 QVMII AI
 • Avira
 • Bitdefender

Sandbox

Mua s?m tr?c tuy?n an toàn

 • B?o v? webcam
 • Ch?n keylogger
 • Quét t?p ?? t?i v?
 • B?o v? mua s?m tr?c tuy?n
 • Ch?n trang web ??c h?i
 • B?o v? ? USB
 • Ch?n m?i ?e d?a m?ng
 • Ch?n hành vi ??c h?i
 • B?o v? h? th?ng t?p
 • B?o v? ??ng ky
 • Quét t?p khi l?u
 • Quét t?p khi m?
 • S? d?ng c? ch? quét c?a BitDefender
 • S? d?ng c? ch? quét c?a Avira
 • Microsoft Windows
 • Microsoft Office
 • Adobe Flash Player
 • Adobe AIR
 • Adobe Reader
 • Adobe Acrobat
 • Java Runtime Environment
 • ?? m?nh c?a m?t kh?u
 • Ki?m tra b?o m?t DNS
 • D?n d?p rác
 • D?n d?p plug-in
 • M?c kh?i ??ng
 • Tác v? ?? ??t l?ch
 • D?ch v? ?ng d?ng
 • D?ch v? h? th?ng
 • T?i ?u hóa hi?u su?t m?ng

Trình H?y D? Li?u

Privacy Cleaner

Trình phan tích ??a

Trình c?p nh?t driver

T??ng l?a

D?n d?p theo l?ch

kh?ng ??ng qu?ng cáo

Theme ??ng

C?p nh?t và H? tr? ?u tiên s? m?t new

Price Free Free $ 12,99 / Year
360 Total Security Essential
T?i V?
360 Total Security
T?i V?
360 Total Security Premium
S? h?u ngay
 • 吉林让“绿色”成为发展“底色” 2019-02-20
 • 视频来了!记者体验渝贵铁路重庆首发列车 2019-02-19
 • 人民陪审员法初审:放宽人民陪审员选任入口 2019-02-19
 • 美丽乳房需要性爱“保养” 2019-02-18
 • 督导组进驻河北6市!扫黑除恶可电话举报 2019-02-17
 • “人民体育 健康中国”马拉松系列赛2017涞水站 2019-02-16
 • ST海润逾期债务累计近27亿 高管大调整后集体降薪为保壳 2019-02-16
 • 回复@不能这样啊:瓜娃子啊!社交、尊重、自我实现能分配给你? 2019-02-15
 • 图解:中央批复了雄安规划纲要!“干货”一览 2019-02-14
 • 湖南提前一年全面建立河长制 地表水水质监测总体为优 2019-02-13
 • 我什么时候“反来复去说1+1=2”了?不要无中生有、凭空捏造,还是学点尊重客观事实及其规律吧。 2019-02-13
 • 筑巢奖如何让中国家居设计发声于世界? 2019-02-12
 • Baby回应玩不起:喷水节目录制那天确实是生理期 2019-02-12
 • 刘诗诗"补丁裙"秀细长小腿 捂嘴与胖助理热聊刘诗诗补丁-大陆 2019-02-11
 • 好战的北约应该负责打扫战场,包括难民安置、战后重建…… 2019-02-10
 • 487| 595| 176| 341| 479| 417| 800| 150| 533| 147|