Gi?i pháp Th?ng nh?t dành cho B?o m?t và Hi?u n?ng trên PC

nbalogo:T?i v? ph?n m?m Ch?ng vi-rút và T?i ?u h? th?ng mi?n phí

virus scan screenshot
H? tr? ??y ?? Windows 10

??n gi?n nh?ng m?nh m?

 • B?O V?
 • T?NG T?C ??
 • D?N D?P

Chúng t?i chính là B?o m?t

Tích h?p các c? ch? ch?ng vi-rút ?? ?o?t gi?i th??ng c?a 360 Cloud Scan Engine, 360 QVMII AI Engine, Avira và Bitdefender ?? cung c?p cho b?n kh? n?ng b?o v? và phát hi?n vi-rút t?i ?u.

Multiple antivirus engines

Kho V? Khí Ch?ng L?i Ransomware (M? ??c T?ng Ti?n)

B?o v? t?i ?u các tài li?u c?a b?n

 • Phát Hi?n Theo Th?i Gian Th?c

  C?ng ngh? ?ám may phát h?n các bi?n th? Ransomware m?i nh?t theo th?i gian th?c

 • Ch?n Th?ng Minh

  Kh? n?ng giám sát hành vi m?t cách th?ng mình nh?m phát hi?n b?t k? hành vi ?ánh c?p tài li?u

 • Ph?n M?m B?o V? Tài Li?u

  T? ??ng sao l?u tài li?u c?a b?n tr??c khi tài li?u b? l?c l?i

Ng??i dùng và s? còn h?n th? n?a

“ The future of antivirus is here ”

So sánh và l?a ch?n s?n ph?m phù h?p v?i b?n

360 Total Security Essential
T?i V?
360 Total Security
T?i V?
360 Total Security Premium
S? h?u ngay

Di?t vi rút &ph?n m?m ??c h?i

Anti-Ransomware new

 • 360 Cloud Engine
 • 360 h? th?ng s?a ch?a
 • 360 QVMII AI
 • Avira
 • Bitdefender

Sandbox

Mua s?m tr?c tuy?n an toàn

 • B?o v? webcam
 • Ch?n keylogger
 • Quét t?p ?? t?i v?
 • B?o v? mua s?m tr?c tuy?n
 • Ch?n trang web ??c h?i
 • B?o v? ? USB
 • Ch?n m?i ?e d?a m?ng
 • Ch?n hành vi ??c h?i
 • B?o v? h? th?ng t?p
 • B?o v? ??ng ky
 • Quét t?p khi l?u
 • Quét t?p khi m?
 • S? d?ng c? ch? quét c?a BitDefender
 • S? d?ng c? ch? quét c?a Avira
 • Microsoft Windows
 • Microsoft Office
 • Adobe Flash Player
 • Adobe AIR
 • Adobe Reader
 • Adobe Acrobat
 • Java Runtime Environment
 • ?? m?nh c?a m?t kh?u
 • Ki?m tra b?o m?t DNS
 • D?n d?p rác
 • D?n d?p plug-in
 • M?c kh?i ??ng
 • Tác v? ?? ??t l?ch
 • D?ch v? ?ng d?ng
 • D?ch v? h? th?ng
 • T?i ?u hóa hi?u su?t m?ng

Trình H?y D? Li?u

Privacy Cleaner

Trình phan tích ??a

Trình c?p nh?t driver

T??ng l?a

D?n d?p theo l?ch

kh?ng ??ng qu?ng cáo

Theme ??ng

C?p nh?t và H? tr? ?u tiên s? m?t new

Price Free Free $ 9,79 / Year
360 Total Security Essential
T?i V?
360 Total Security
T?i V?
360 Total Security Premium
S? h?u ngay
 • 以政府拟严打“乱拍摄”以军行为 最高10年监禁 2018-12-10
 • 平安智慧城创新车险投保全程线上化 深圳司机开车已不用带保险单了 2018-12-09
 • 公安部超提气短视频:此生无悔披战甲 来世还要做警察 2018-12-09
 • 老汉地铁上索座不成掌掴大妈 被乘客齐声谴责 2018-12-08
 • 用个例来抹黑个国家,有你这么无耻的吗?西方银行倒闭案少了吗? 2018-12-08
 • 土地红线不断的下降,农民却越吃越饱,中国农民是一只神的力量,会魔法 2018-12-07
 • 一师一团土地确权登记颁证工作全面展开 2018-12-06
 • 世界杯期间在家撸串的正确姿势-热门标签-华商网数码 2018-12-05
 • “深海勇士”号总设计师胡震:“奋斗是科研人员的本分” 2018-12-04
 • 直斥台当局“丧心病狂”,国台办如此严词意味深长 2018-12-03
 • 的确,呆子七窍通了栁窍。[哈哈] 2018-12-02
 • 春夏季养生小常识 饮食一定要注意五多五少-美食资讯 2018-12-02
 • 精兵劲旅·血脉赓续:第80集团军——合心合力  聚焦打赢谋转型 2018-12-01
 • [民生热线]咸安西大街烤鸭店每天油烟扰民 区政府:已责令整改 2018-12-01
 • 这些“专家”说得相当不靠谱,没有一个说到点子上。事实上不仅“农民没有富起来”,广大工薪阶层也“没有富起来”,其根本原因在于社会财富被个人占为私有的私有... 2018-11-30
 • 744| 997| 45| 536| 483| 108| 213| 637| 770| 655|