Gi?i pháp Th?ng nh?t dành cho B?o m?t và Hi?u n?ng trên PC

nba腾讯网:T?i v? ph?n m?m Ch?ng vi-rút và T?i ?u h? th?ng mi?n phí

virus scan screenshot
H? tr? ??y ?? Windows 10

??n gi?n nh?ng m?nh m?

 • B?O V?
 • T?NG T?C ??
 • D?N D?P

Chúng t?i chính là B?o m?t

Tích h?p các c? ch? ch?ng vi-rút ?? ?o?t gi?i th??ng c?a 360 Cloud Scan Engine, 360 QVMII AI Engine, Avira và Bitdefender ?? cung c?p cho b?n kh? n?ng b?o v? và phát hi?n vi-rút t?i ?u.

Multiple antivirus engines

Kho V? Khí Ch?ng L?i Ransomware (M? ??c T?ng Ti?n)

B?o v? t?i ?u các tài li?u c?a b?n

 • Phát Hi?n Theo Th?i Gian Th?c

  C?ng ngh? ?ám may phát h?n các bi?n th? Ransomware m?i nh?t theo th?i gian th?c

 • Ch?n Th?ng Minh

  Kh? n?ng giám sát hành vi m?t cách th?ng mình nh?m phát hi?n b?t k? hành vi ?ánh c?p tài li?u

 • Ph?n M?m B?o V? Tài Li?u

  T? ??ng sao l?u tài li?u c?a b?n tr??c khi tài li?u b? l?c l?i

Ng??i dùng và s? còn h?n th? n?a

“ The future of antivirus is here ”

So sánh và l?a ch?n s?n ph?m phù h?p v?i b?n

360 Total Security Essential
T?i V?
360 Total Security
T?i V?
360 Total Security Premium
S? h?u ngay

Di?t vi rút &ph?n m?m ??c h?i

Anti-Ransomware new

 • 360 Cloud Engine
 • 360 h? th?ng s?a ch?a
 • 360 QVMII AI
 • Avira
 • Bitdefender

Sandbox

Mua s?m tr?c tuy?n an toàn

 • B?o v? webcam
 • Ch?n keylogger
 • Quét t?p ?? t?i v?
 • B?o v? mua s?m tr?c tuy?n
 • Ch?n trang web ??c h?i
 • B?o v? ? USB
 • Ch?n m?i ?e d?a m?ng
 • Ch?n hành vi ??c h?i
 • B?o v? h? th?ng t?p
 • B?o v? ??ng ky
 • Quét t?p khi l?u
 • Quét t?p khi m?
 • S? d?ng c? ch? quét c?a BitDefender
 • S? d?ng c? ch? quét c?a Avira
 • Microsoft Windows
 • Microsoft Office
 • Adobe Flash Player
 • Adobe AIR
 • Adobe Reader
 • Adobe Acrobat
 • Java Runtime Environment
 • ?? m?nh c?a m?t kh?u
 • Ki?m tra b?o m?t DNS
 • D?n d?p rác
 • D?n d?p plug-in
 • M?c kh?i ??ng
 • Tác v? ?? ??t l?ch
 • D?ch v? ?ng d?ng
 • D?ch v? h? th?ng
 • T?i ?u hóa hi?u su?t m?ng

Trình H?y D? Li?u

Privacy Cleaner

Trình phan tích ??a

Trình c?p nh?t driver

T??ng l?a

D?n d?p theo l?ch

kh?ng ??ng qu?ng cáo

Theme ??ng

C?p nh?t và H? tr? ?u tiên s? m?t new

Price Free Free $ 12,99 / Year
360 Total Security Essential
T?i V?
360 Total Security
T?i V?
360 Total Security Premium
S? h?u ngay
 • 白芦笋:一年一会矜贵食 2019-04-20
 • 感恩消防员 “小志”成获救婴儿新小名(图) 2019-04-20
 • 邮储银行山西省分行零售信贷结余突破200亿元 2019-04-19
 • 细数中国养生“大法” 2019-04-18
 • 岳麓书院院长肖永明:“文化之道”在当代贯穿始终 2019-04-18
 • 把“就业率首超本科” 当作高职新起点 2019-04-17
 • 本周呼声回馈:上学房产维权每天上演 食客深夜撸串成扰民新顽症 2019-04-17
 • CES联想出多项黑科技!835笔记本亮眼,VR一体机效果非凡 2019-04-16
 • 四年了,球迷们又“长大一岁” 2019-04-15
 • 《世界杯相对论》:谁能站本届世界杯的C位? 2019-04-14
 • 档案君耳熟能详的旋律,鲜为人知的故事 2019-04-13
 • 屡发屡错,你给我多了个子,却少了个也,你在说谁? 2019-04-12
 • “大地飞歌·2017”晚会排练现场恢弘大气引人期待 2019-04-12
 • 中国这次强硬反击,传递了四个意味深长的信号! 2019-04-11
 • 对话王菊:别人谈论的王菊,是不是真实的我? 2019-04-11
 • 670| 688| 988| 467| 109| 565| 522| 898| 734| 860|